Hokkaido

The 39th Date:Sep 21、22、2019
President:Yoshihiko Kurimoto
Teine Keijinkai Hospital
Venue:Hokkaido University Conference Hall

Tohoku

The 35th Date:Jun 8、2019
President:Takeshi Naitou Tohoku University
Venue:TKP Garden City Sendai

Kanto Koshinetsu

The 27th Date:Sep 28、2019
President:Atushi Yamaguchi
Jichi Medical University Saitama Medical Center
Venue: Rafre Saitama
url:https://www.jsvs-kanto27.com

Tokai Hokuriku

The 28th Date:Mar 7、2020
President:Takaaki Koshiji
University of Fukui School of Medical Sciences
Venue:AOSSA

Kinki

The 34th Date: Feb 22、2020
President:Hiroyoshi Komai
Kansai Medical University Medical Center
Venue:Kansai Medical University Hirakata Campus Katano Hall

Chugoku Shikoku

The 50th Date:Aug 3、2019
President:Satoshi Saito
Saiseikai Yamaguchi hospital
Venue:Hotel New Tanaka
url:http://www.newtanaka.jp

Kyushu

The 114th Date:Aug 24、2019
President:Hideichi Wada
Fukuoka University
Venue:Fukuoka University Hospital Fukuoka Medical Hall